Therapievormen

Psychosociale Therapie
Het omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen en heeft raakvlakken met cognitieve gedragstherapie, humanistische psychologie, psycho analyse en systeembenadering.

De relatie tussen jou en de therapeut vormen de kern van de therapie. Niet de juiste techniek of de juiste interventie bepalen het succes van de therapie, maar de manier waarop jij en de therapeut omgaan met de (on)mogelijkheden tijdens de therapie. Sleutelwoorden zijn daarbij respect en veiligheid in de gesprekken.

Het uitgangspunt is om jouw lichaam en geest in balans te brengen om een zo'n geharmoniseerd leven te hebben. De therapeut werkt vanuit een betrokken houding om jou te ondersteunen in jouw proces. Het komt erop neer dat zij zich vooral richt op de mens achter de klacht en niet alleen op de klacht.

Het kan zijn dat er negatieve overtuigingen zijn of dat je jezelf op een bepaalde manier wil beschermen, door bepaald gedrag of gedachtepatronen. Deze beschermingsmechanismen zijn vaak na verloop van tijd niet meer nodig en geven in het heden juist klachten. De meeste therapiesessies zullen er dan op gericht zijn om iemand weer in contact te brengen met zichzelf en dan vooral de wijsheid in zichzelf, in de mens.

Eerst is het wel zaak om ‘opruimwerkzaamheden’ te verrichten, anders blijven oude angsten, boosheid, verdriet en overtuigingen je leven beheersen. De therapeut voelt zich elke keer weer dankbaar als zij getuige mag zijn dat iemand oude emotionele blokkades kan doorbreken en  overtuigingen kan loslaten. Als iemand weer zicht krijgt op wat voor hem of haar echt belangrijk is en wat hij of zij daarvoor nodig heeft.

EMDR
De behandeling van nare ervaringen (zoals een inbraak of overval, verkeersongeval, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verlies van een kind of geliefde, ziekte, etc) was in het verleden vaak ingewikkeld, langdurig en vaak ook zonder succes.

De laatste ontwikkelingen op het gebied van verwerking van psychotrauma maken duidelijk dat de verwerking van traumatische behandelingen in bepaalde gevallen aanmerkelijk kan worden versneld door het toepassen van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Met EMDR kan het aantal sessies aanzienlijk terug worden gebracht bij enkelvoudige nare of traumatische ervaringen. Vastgesteld is dat de werking ook lange tijd na de behandeling nog steeds effectief is.

Rouw en Verlies
Er zijn verschillende fases van rouw en verlies waar eenieder doorheen kan gaan, ongeacht het ‘soort’ verlies. Het kan het overlijden van een dierbare zijn, een scheiding, maar ook een ernstige ziekte, ongewenst kinderloos zijn of een ouder die er emotioneel gezien niet voor je was.

Rouwtherapie kan jou opleveren dat je de mogelijkheid krijgt om je gevoelens, je denken en handelen meer op elkaar af te stemmen. Gevoelens van somberheid, angst en spanning beter te begrijpen en baas te worden. Meer in contact te komen met je emoties, gevoelens en gedachten. Het verlies als onderdeel van jouw leven te gaan integreren/anders vast te gaan houden.

Jacqueline Schots-de Ruig is gespecialiseerd in rouw en verlies en ondersteund je graag hierbij.